ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

ใครกันแน่

บางครั้งเราคิดว่าถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเราจะมีบาปกรรม
เราจึงเลือกที่จะเป็นผู้บริโภคจากการฆ่าด้วยมือของคนอื่น
คนที่ฆ่า 1.เขาเกิดรายได้ 2.เขาได้บุญหรืออาจจะได้บาป
- บุญที่ได้ฆ่าเพื่อช่วยให้ผู้อืนอยู่รอด ให้ผู้อื่นได้อิ่มท้อง
- หรืออาจจะบาปที่เป็นผู้ฆ่า
คนที่เป็นผู้บริโภคกลับคิดว่าตัวเองพ้นจากบาป
*ใครเห็นแก่ตัวที่ปล่อยให้ผู้ฆ่าบาปอยู่คนเดียว(ทำนาบนหลังคน)
ถ้าพูดในหลักกฎหมาย ถือได้ว่าผู้บริโภคคือผู้บงการ
ผู้ฆ่าคือคนรับคำสั่งทั้งทางอ้อมและทางตรงก็ว่าได้(คล้ายมือปืนนะ)
การฆ่า และการบริโภค ผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่า
ต่างกันเยี่ยงรัย ทำไมถึงฆ่า ถ้าไม่ฆ่าขาดสารอาหาร ตกลงไงกันแน่ครับพี่น้อง